Når du er oprettet som medlem hos Fitness1, så opbevares dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse i et elektronisk medlemskartotek. Virksomhedens medarbejdere, med undtagelse af holdinstruktører og servicemedarbejdere, har adgang hertil.

Derudover opbevarer Fitness1 betalingsoplysninger og CPR-numre på de medlemmer, der betaler deres medlemskab via PBS. Det er kun centerledelsen, der har adgang til disse oplysninger.

Vi gemmer dine personoplysninger med det formål at kunne yde vores service i form af et medlemskab. Vi opbevarer også personoplysninger i forbindelse med overholdelse af bogføringslovens regler, hvorefter regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Inden der evt. gemmes øvrige personoplysninger, sikrer vi, at du frivilligt har givet samtykke hertil og ved præcis hvilke oplysninger, der gemmes.

Som oprettet medlem hos Fitness1 har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og ret til indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Dine rettigheder har du efter Persondataloven.

Navne på bortviste medlemmer gemmes i op til 2 år. For nærmere information om bortvisning henvises der til medlemsbetingelserne.

Den dataansvarlige i Fitness1 er Thomas Arentsen, og spørgsmål kan sendes til info@fitness1.dk.

Oplysninger afgivet til Fitness1 videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger*.

*Undtagelse: hvis et medlem bortvises pga. brug af doping, registreres dette, da vedkommende har karantæne i op til 2 år.